Links

FINNLANDER’S  Kirsi & Marc Denis-Korhonen (L)

http://finnlanders.tripod.com

MON PETIT REBELL  Margot Kunert (D)

www.petitbasset.de

Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e.V. DWZRV

www.griffonvendeen.nl

SHAMBLEWAIN´S  Marion Quaedvlieg (NL)

www.petitbasset.info

Le Mouv‘   Kimberley Kruize  (NL)

http://www.lemouv.nl/

Basset-Hound-Club von Deutschland BHC

http://www.jagstjaegers.com/

CHOUAN  Gunnar Nymann & Holger Busk (DK)

www.chouan.dk

Unser Banner zum kopieren

https://hoxwier.de